Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các mối qua hệ sinh thái sau đây có bao nhiêu mối

Trong các mối qua hệ sinh thái sau đây có bao nhiêu mối

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các mối qua hệ sinh thái sau đây, có bao nhiêu mối qua hệ gây hại cho các loài tham gia ?

I. Kiến và cây kiến

II. Giun kí sinh trong cơ thể người và người

III. Hải quỳ và cua

IV. Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá tôm

V. Cây nắp ấm ấp bắt ruồi 

VI. Cây tầm gửi sống bám trên thân các cây gỗ lớn trong rừng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các mối quan hệ đối kháng sẽ làm ít nhất 1 loài bị hại.

I – Cộng sinh (+ +)

II – Kí sinh (+ -)

III – Cộng sinh (+ +)

IV – Ức chế cảm nhiễm (0 -)

V – Vật ăn thịt – con mồi ( + - )

VI – Kí sinh (+ -)

Chọn B

Ý kiến của bạn