Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong câu chuyện trên cô giáo yêu cầu học sinh vẽ theo

Trong câu chuyện trên cô giáo yêu cầu học sinh vẽ theo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong câu chuyện trên, cô giáo yêu cầu học sinh vẽ theo chủ đề nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài

Giải chi tiết:

- Yêu cầu: vẽ điều gì làm em thích nhất trên đời.

Ý kiến của bạn