Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam chiếm số dân đông

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam chiếm số dân đông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chiếm số dân đông nhất là dân tộc


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 1 – Cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Giải chi tiết:

Trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, chiếm số dân đông nhất là dân tộc Kinh (86,2%).

Chọn A

Ý kiến của bạn