Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hệ tọa độ Oxy cho hai điểmA 2 - 3 rm B 34 Tọa độ

Trong hệ tọa độ Oxy cho hai điểmA 2 - 3 rm B 34 Tọa độ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm(Aleft( {2; - 3} right),{rm{ }}Bleft( {3;4} right)). Tọa độ điểm M thuộc trục hoành sao cho A, B, M thắng hàng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

A,B,M  thẳng hàng khi và chỉ khi (overrightarrow {AM} ,overrightarrow {AB} ) cùng phương

Giải chi tiết:

Gọi (Mleft( {x;y} right))

Do M thuộc trục hoành nên (Mleft( {x;0} right))

Ta có (overrightarrow {AM}  = left( {x - 2;3} right),)(overrightarrow {AB}  = left( {1;7} right))

A,B,M thẳng hàng khi và chỉ khi (overrightarrow {AM} ,overrightarrow {AB} ) cùng phương

( Leftrightarrow dfrac{{x - 2}}{1} = dfrac{3}{7})( Leftrightarrow x = dfrac{{17}}{7})

Vậy (Mleft( {dfrac{{17}}{7};0} right).)

Chọn D.

Ý kiến của bạn