Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A 61 rm B - 35

Trong hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A 61 rm B - 35

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có (Aleft( {6;1} right),{rm{ }}Bleft( { - 3;5} right)) và trọng tâm (Gleft( { - 1;1} right)). Tọa độ đỉnh C là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi (Cleft( {x;,y} right))  và áp dụng công thức trọng tâm G của tam giác ABC: (left{ begin{array}{l}dfrac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3} = {x_G}\dfrac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3} = {y_G}end{array} right.) suy ra tọa độ điểm C.

Giải chi tiết:

Gọi (Cleft( {x;,,y} right))

Ta có G là trọng tâm ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}dfrac{{6 - 3 + x}}{3} =  - 1\dfrac{{1 + 5 + y}}{3} = 1end{array} right.) ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}3 + x =  - 3\6 + y = 3end{array} right.)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x =  - 6\y =  - 3end{array} right.)

Vậy (Cleft( { - 6; - 3} right).)

Chọn C.

Ý kiến của bạn