Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong hệ toạ độ pT đường biểu diễn nào sau đây là đườ

Trong hệ toạ độ pT đường biểu diễn nào sau đây là đườ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong hệ toạ độ (left( {p,T} right)) đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.


+ Định luật Saclo: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.


Hệ thức: (p~T Rightarrow dfrac{p}{T} = const)


+ Trong hệ tọa độ (left( {p,T} right)) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc tọa độ.

Giải chi tiết:

Trong hệ toạ độ (p, T) đường đẳng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua gốc toạ độ.

Chọn B.

Ý kiến của bạn