Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong máy quang phổ lăng kính bộ phận có nhiệm vụ phân

Trong máy quang phổ lăng kính bộ phận có nhiệm vụ phân

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận có nhiệm vụ phân tách chùm sáng đi vào thành những chùm sáng đơn sắc là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết “Bài 24: Tán sắc ánh sáng – Trang 122 – SGK Vật Lí 12”.

Giải chi tiết:

Trong máy quang phổ lăng kính, bộ phận có nhiệm vụ phân tách chùm sáng đi vào thành những chùm sáng đơn sắc là lăng kính.

Chọn D.

Ý kiến của bạn