Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong mỗi chu kỳ tim làm việc và nghỉ ngơi như sau Tâm

Trong mỗi chu kỳ tim làm việc và nghỉ ngơi như sau Tâm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong mỗi chu kỳ, tim làm việc và nghỉ ngơi như sau:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong mỗi chu kỳ, tim làm việc và nghỉ ngơi như sau:

+ Tâm nhĩ làm việc 0,1 giây, nghỉ 0.7giây.

+ Tim nghỉ hoàn toàn là 0,4 giây.

+ Tâm thất làm việc 0.3 giây, nghỉ 0,5 giây.

Chọn B

Ý kiến của bạn