Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với h

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp cùng pha ({S_1})và ({S_2}). Biết khoảng cách giữa hai nguồn là ({S_1}{S_2} = 10cm) và bước sóng là (lambda  = 1,6cm). Số điểm trên ({S_1}{S_2}) có dao động bị triệt tiêu là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Số điểm bị triệt tiêu trên đoạn ({S_1}{S_2}) : ( - dfrac{{{S_1}{S_2}}}{lambda } - dfrac{1}{2} < k < dfrac{{{S_1}{S_2}}}{lambda } - dfrac{1}{2})

Giải chi tiết:

Số điểm bị triệt tiêu trên đoạn ({S_1}{S_2}) bằng số giá trị k nguyên thỏa mãn:

(begin{array}{l} - dfrac{{{S_1}{S_2}}}{lambda } - dfrac{1}{2} < k < dfrac{{{S_1}{S_2}}}{lambda } - dfrac{1}{2} Leftrightarrow  - dfrac{{10}}{{1,6}} - dfrac{1}{2} < k < dfrac{{10}}{{1,6}} - dfrac{1}{2}\ Leftrightarrow  - 6,75 < k < 5,75 Rightarrow k =  - 6; - 5;...;5end{array})

Có 12 giá trị k nguyên thỏa mãn ( Rightarrow ) Có 12 điểm có dao động bị triệt tiêu.

Chọn B.

Ý kiến của bạn