Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong những địa phương sau đây địa phương cuối cùng của

Trong những địa phương sau đây địa phương cuối cùng của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong những địa phương sau đây, địa phương cuối cùng của miền Nam Việt Nam được giải phóng trong năm 1975 là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 196.

Giải chi tiết:

Trong những địa phương sau đây, địa phương cuối cùng của miền Nam Việt Nam được giải phóng trong năm 1975 là Châu Đốc.

Chọn B.

Ý kiến của bạn