Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong những năm 1918 – 1923 phần lớn các nước tư bản ch

Trong những năm 1918 – 1923 phần lớn các nước tư bản ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh tế như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 8, trang 90.

Giải chi tiết:

Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Chọn: C

Ý kiến của bạn