Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật

Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật có ít nhất 1 loài bị hại

Cạnh tranh: - -

Ức chế cảm nhiễm: 0 -

Kí sinh, sinh vật ăn sinh vật: + - 

Chọn C

Ý kiến của bạn