Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tam giác ABC có chiều cao AH Nếu BH lt HC thì AB

Trong tam giác ABC có chiều cao AH Nếu BH lt HC thì AB

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tam giác (ABC) có chiều cao (AH)


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng mối quan giữa giữa đường xiên và hình chiếu

Giải chi tiết:

Trong tam giác (ABC) có (AH) là đường vuông góc và (BH;CH) là hai hình chiếu

Khi đó

+ Nếu (AB < AC) thì (BH < HC)

+ Nếu (BH < HC) thì (AB < AC)

+ Nếu (BH = HC) thì (AB = AC)

Nên cả A, B, C đều đúng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn