Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong tế bào nuclêôtit loại timin là đơn phân cấu tạo n

Trong tế bào nuclêôtit loại timin là đơn phân cấu tạo n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong tế bào, nuclêôtit loại timin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Timin là đơn phân của ADN. ARN không có timin.

Chọn D

Ý kiến của bạn