Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung bình cộng của hai số là 132 Tìm hai số đó biết rằ

Trung bình cộng của hai số là 132 Tìm hai số đó biết rằ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung bình cộng của hai số là 132. Tìm hai số đó, biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tìm tổng của hai số đó. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn, có nghĩa là số lớn gấp 10 lần số bé, hay tỉ số giữa số bé và số lớn là (frac{1}{{10}}).


Sau đó giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Giải chi tiết:

Tổng của hai số đó là: (132 times 2 = 264)

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số bé thì được số lớn. Như vậy số lớn gấp 10 lần số bé.

Ta coi số bé là 1 phần, thì số lớn là 10 phần như thế.

Tổng số phần bằng nhau là:

(1 + 10 = 11) (phần)

Số bé là: (left( {264:11} right) times 1 = 24)

Số lớn là: (24 times 10 = 240)

Đáp số: 24 và 240.

Chọn C.

Ý kiến của bạn