Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 20 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 12 sản ph

Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 20 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 12 sản ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung bình một người thợ làm xong một sản phẩm hết 20 phút. Lần thứ nhất người đó làm được 12 sản phẩm. Lần thứ hai người đó làm được 15 sản phẩm. Hỏi cả hai lần người đó làm trong bao nhiêu thời gian?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cả hai lần người đó làm được số sản phẩm là:

(12 + 15 = 27) (sản phẩm)

Một sản phẩm người đó làm trong 20 phút. Vậy 27 sản phẩm người đó làm trong số thời gian là:

(20 times 27 = 540) (phút)

Đổi: 540 phút = 540:60 giờ = 9 giờ

Đáp số: 9 giờ.

Chọn C

Ý kiến của bạn