Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm 10 tỉnh 15 tỉnh 20

Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm 10 tỉnh 15 tỉnh 20

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 9 cơ bản trang 61.

Giải chi tiết:

Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm 15 tỉnh : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu.

Chọn B.

Ý kiến của bạn