Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trước âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp ở

Trước âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trước âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp ở Nam Bộ (9/1945), Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 126.

Giải chi tiết:

Trước âm mưu và hành động xâm lược của thực dân Pháp ở Nam Bộ (9/1945), Đảng và Chính phủ ta đã quyết tâm kháng chiến chống thực dân Pháp và kêu gọi cả nước hướng về Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

Ý kiến của bạn