Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai nước nào trong khu v

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai nước nào trong khu v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, nước nào trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu-Mĩ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 25.

Giải chi tiết:

Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan không trở thành thuộc địa của các nước đế quốc Âu-Mĩ.

Chọn C

Ý kiến của bạn