Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trước kia “phẩm đỏ dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng

Trước kia “phẩm đỏ dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trước kia, “phẩm đỏ” dùng để nhuộm áo choàng cho các Hồng y giáo chủ được tách chiết từ một loài ốc biển. Đó là một hợp chất có thành phần nguyên tố gồm: 45,7% C; 1,90% H; 7,60% O; 6,70% N và 38,10% Br. Biết bằng phương pháp phổ khối lượng, người ta xác định được rằng trong phân tử “phẩm đỏ” có hai nguyên tử Br. Công thức phân tử của “phẩm đỏ” là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi công thức đơn giản nhất của “phẩm đỏ” là CxHyOzNtBru


⟹ (x:y:z:t:u = dfrac{{% {m_C}}}{{12}}:dfrac{{% {m_H}}}{1}:dfrac{{% {m_O}}}{{16}}:dfrac{{% {m_N}}}{{14}}:dfrac{{% {m_{Br}}}}{{80}})


Dựa vào CTPT chứa 2 nguyên tử Br ⟹ CTPT.

Giải chi tiết:

Gọi công thức đơn giản nhất của “phẩm đỏ” là CxHyOzNtBru

⟹ (x:y:z:t:u = dfrac{{45,7}}{{12}}:dfrac{{1,9}}{1}:dfrac{{7,6}}{{16}}:dfrac{{6,7}}{{14}}:dfrac{{38,1}}{{80}} = 8:4:1:1:1)

⟹ CTPT của X có dạng (C8H4ONBr)n

Biết trong phân tử “phẩm đỏ” chứa 2 nguyên tử Br ⟹ n = 2.

Vậy CTPT của “phẩm đỏ” là C16H8O2N2Br2.

Đáp án A

Ý kiến của bạn