Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trường hợp nào sau đây là ứng động sinh trưởng Vận động

Trường hợp nào sau đây là ứng động sinh trưởng Vận động

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trường hợp nào sau đây là ứng động sinh trưởng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

VD về ứng động sinh trưởng là: Vận động hương mắt trời của cây hoa hướng dương.

A: Ứng động không sinh trưởng

B,C hướng động.

Chọn D

Ý kiến của bạn