Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Truyền thuyết là gì Giải chi tiếtLoại truy

Truyền thuyết là gì Giải chi tiếtLoại truy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Truyền thuyết là gì?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài học

Giải chi tiết:

Loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử thời quá khứ, thường có yếu tố tưởng tượng kì ảo. Truyền thuyết thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử được kể.

Ý kiến của bạn