Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ ngữ nào trong câu  “Tiếng trống tiếng loa náo động c

Từ ngữ nào trong câu  “Tiếng trống tiếng loa náo động c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ ngữ nào trong câu  “Tiếng trống, tiếng loa náo động cả một vùng sông nước” trả lời câu hỏi  “Như thế nào ?”


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học

Giải chi tiết:

Từ ngữ nào trong câu  Tiếng trống, tiếng loa náo động cả một vùng sông nước.”  trả lời câu hỏi  Như thế nào ?” là: náo động cả một vùng sông nước

Ý kiến của bạn