Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kì

Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kì  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 46.

Giải chi tiết:

Từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

Chọn: B

Ý kiến của bạn