Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vận tải đường sông nước ta tập trung chủ yếu trên các h

Vận tải đường sông nước ta tập trung chủ yếu trên các h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vận tải đường sông nước ta tập trung chủ yếu trên các hệ thống sông nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 14 – Giao thông vận tải

Giải chi tiết:

Vận tải đường sông nước ta tập trung chủ yếu trên các hệ thống sông Hồng và sông Cửu Long.

Chọn B

Ý kiến của bạn