Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vận tốc của một ô tô là 36kmh Điều đó cho biết gì Ô tô

Vận tốc của một ô tô là 36kmh Điều đó cho biết gì Ô tô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vận tốc của một ô tô là (36,,km/h). Điều đó cho biết gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Độ lớn của vận tốc cho biết độ dài quãng đường đi được trong một đơn vị thời gian

Giải chi tiết:

Vận tốc của ô tô là (36,,km/h) cho biết trong mỗi giờ, ô tô đi được (36,,km)

Chọn C.

Ý kiến của bạn