Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vận tốc tức thời trong dao động điều hoà biến đổi trễ p

Vận tốc tức thời trong dao động điều hoà biến đổi trễ p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vận tốc tức thời trong dao động điều hoà biến đổi


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phương trình li độ và vận tốc: (left{ begin{array}{l}x = A.cosleft( {omega t + varphi } right)\v = omega A.sinleft( {omega t + varphi  + dfrac{pi }{2}} right)end{array} right.)

Giải chi tiết:

Vận tốc tức thời trong dao động điều hoà biến đổi sớm pha  (dfrac{pi }{2}rad) so với li độ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn