Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật sẽ như thế nào khi chỉ chịu tác dụng của hai lực câ

Vật sẽ như thế nào khi chỉ chịu tác dụng của hai lực câ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật sẽ như thế nào khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng? Hãy chọn câu trả lời đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng, vật đang đứng yên sẽ đứng yên mãi, hoặc vật chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi

Chọn B.

Ý kiến của bạn