Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo

Việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việc phát triển giao thông của Đông Nam Á lục địa theo hướng Đông – Tây tuy không thuận lợi nhưng rất cần thiết để thúc đẩy


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ vị trí địa lí của lãnh thổ và đặc điểm địa hình ở phía Bắc Việt Nam, Mi-an-ma.

Giải chi tiết:

-  Lãnh thổ phía Bắc Mi-an-ma và Việt Nam nằm ở vĩ độ cao nhất của khu vực Đông Nam Á lục địa

- Vị trí lãnh thổ trên kết hợp với hướng địa hình đón gió: Mi-an-ma có địa hình dạng lòng máng được nâng cao hai đầu, phía Bắc Việt Nam địa hình gồm các cánh cung hướng mở rộng về phía Bắc và phía Đông => tạo hành lang hút gió mạnh.

=> Do vậy khối không khí lạnh phương Bắc dễ dàng xâm nhập và ảnh hưởng sâu đến lãnh thổ phía Bắc Mi-an-ma và Việt Nam, đem lại một mùa đông lạnh.

Chọn B

Ý kiến của bạn