Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Với ab là hai số thực dương tùy ý và a ne 1 log a^4b bằ

Với ab là hai số thực dương tùy ý và a ne 1 log a^4b bằ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với (a,b) là hai số thực dương tùy ý và (a ne 1), ({log _{{a^4}}}b) bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức: (left{ begin{array}{l}{log _a}xy = {log _a}x + {log _a}y;;;{log _a}dfrac{x}{y} = {log _a}x - {log _a}y\{log _{{a^n}}}x = dfrac{1}{n}{log _a}x;;;{log _a}{x^m} = m{log _a}xend{array} right.) (giả sử các biểu thức xác định).

Giải chi tiết:

Ta có: ({log _{{a^4}}}b = dfrac{1}{4}{log _a}b.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn