Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Với trường hợp nuôi cấy không liên tục để thu được lượng sinh khối vi sinh vật tối đa nên tiến hành

Với trường hợp nuôi cấy không liên tục để thu được lượng sinh khối vi sinh vật tối đa nên tiến hành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với trường hợp nuôi cấy không liên tục, để thu được lượng sinh khối vi sinh vật tối đa nên tiến hành thu hoạch vào cuối của


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để thu được sinh khối lớn nhất ta nên dừng ở cuối pha luỹ thừa, lúc đó số lượng đạt lớn nhất, nếu vào pha cân bằng thì đã xuất hiện nhiều chất độc trong môi trường hơn.

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn