Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Were Mr Morgan still head teacher he would not permit s

Were Mr Morgan still head teacher he would not permit s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Were Mr. Morgan still head teacher, he would not permit such bad behave.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ loại

Giải chi tiết:

behave (v): ứng xử, cư xử

behavior (n): hành vi

Dấu hiệu: sau tính từ “bad” (xấu) cần một danh từ

Sửa: behave => behavior

Tạm dịch: Nếu thầy Morgan vẫn là giáo viên chủ nhiệm, thì thầy sẽ không cho phép hành vi xấu như vậy.

Chọn A.

Ý kiến của bạn