Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Were the survivors rescued by the police last week Was

Were the survivors rescued by the police last week Was

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Were the survivors rescued by the police last week?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn