Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What are your plans for future a an the no article Giả

What are your plans for future a an the no article Giả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What are your plans for ________ future?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mạo từ

Giải chi tiết:

Mạo từ “the” dùng để đứng trước danh từ mà khi cả người nói lẫn người nghe đều biết đó là gì.

 

Tạm dịch: Kế hoạch tương lai của bạn là gì?

Chọn C.

Ý kiến của bạn