Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What does the word “This in paragraph 2 refer to The di

What does the word “This in paragraph 2 refer to The di

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What does the word “This” in paragraph 2 refer to?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – từ thay thế

Giải chi tiết:

Từ “This” trong đoạn 2 đề cập đến cái gì?

A. Sự phát hiện ra nhựa ở Ấn Độ Dương.

B. Hành trình theo dấu cá voi xanh.

C. Chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

D. Lượng rác thải nhựa khổng lồ trên các đại dương.

Thông tin: But during the journey the filmmakers (journalist Craig Leeson and environmental activist Tanya Streeter) make the shocking discovery of a huge, thick layer of plastic floating in the middle of the Indian Ocean. This prompts them to travel around the world …

Tạm dịch: Nhưng trong cuộc hành trình, các nhà làm phim (nhà báo Craig Leeson và nhà hoạt động môi trường Tanya Streeter) đã có một phát hiện gây sốc: một lớp nhựa dày và khổng lồ trôi nổi giữa Ấn Độ Dương. Điều này thúc đẩy họ đi du lịch vòng quanh thế giới …

D không đúng vì trong đoạn này họ mới chỉ khám phát ra rác thải nhựa ở Ấn Độ Dương thôi.

Chọn A.

Ý kiến của bạn