Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

What kind of film is each program An educational film A

What kind of film is each program An educational film A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

What kind of film is each program?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Mỗi chương trình là kiểu phim gì?

A. Một bộ phim giáo dục.

B. Phim truyện thiếu nhi.

C. Một bộ phim hoạt hình của một cuốn sách dành cho trẻ em.

D. Một bộ phim tài liệu về cuộc sống của trẻ em.

Thông tin: Each programme is an animated film of a children's book.

Tạm dịch: Mỗi chương trình là một bộ phim hoạt hình của sách thiếu nhi.

Chọn C.

Ý kiến của bạn