Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X là hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở cùng dãy đồng đẳng Đ

X là hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở cùng dãy đồng đẳng Đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X là hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, cùng dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hết 2,8 gam X cần 6,72 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đặt ẩn là số mol của CO2 và H2O.


Lập hệ 2 phương trình 2 ẩn:


+) BTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O (1)


+) Bảo toàn nguyên tố O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O (2)


Giải hệ tìm được số mol CO2 và H2O.


Khi cho sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư → nCaCO3 = nCO2 → khối lượng kết tủa.

Giải chi tiết:

Đặt (left{ begin{array}{l}{n_{C{O_2}}} = {a^{mol}}\{n_{{H_2}O}} = {b^{mol}}end{array} right.)

+) BTKL: mX + mO2 = mCO2 + mH2O → 44a + 18b = 2,8 + 32.0,3 = 12,4 (1)

+) Bảo toàn nguyên tố O: 2nO2 = 2nCO2 + nH2O → 2a + b = 2.0,3 = 0,6 (2)

Giải hệ được a = b = 0,2 mol.

Khi cho sản phẩm cháy vào dd Ca(OH)2 dư → nCaCO3 = nCO2 = 0,2 mol

→ m = mCaCO3 = 0,2.100 = 20 gam.

Đáp án D

Ý kiến của bạn