Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

X và Y là hai cacbohiđrat X là chất rắn tinh thể không

X và Y là hai cacbohiđrat X là chất rắn tinh thể không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

X và Y là hai cacbohiđrat. X là chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt nhưng không ngọt bằng đường mía. Y là chất rắn ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị. Tên gọi của X, Y lần lượt là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết tổng hợp về cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

- Theo các phương án A, B, C, D thì X là glucozơ hoặc fructozơ. Mà X không ngọt bằng đường mía → X là glucozơ.

- Y là chất rắn ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị → Y là xenlulozơ.

Chọn A.

Ý kiến của bạn