Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là: Thời kì nguyên  thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp (SGK Sinh 9 trang 157)

Chọn C

Ý kiến của bạn