Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xã hội nguyên thủy tan rã khi thời kỳ đá mới xuất hiện

Xã hội nguyên thủy tan rã khi thời kỳ đá mới xuất hiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xã hội nguyên thủy tan rã khi


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 11.

Giải chi tiết:

Xã hội nguyên thủy tan rã khi gia đình phụ hệ và giai cấp xuất hiện.

Chọn: B

Ý kiến của bạn