Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định câu hỏi tu từ trong các câu saua Mẹ con đàn lợ

Xác định câu hỏi tu từ trong các câu saua Mẹ con đàn lợ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định câu hỏi tu từ trong các câu sau:

a. Mẹ con đàn lợn âm dương

Chia lìa đôi ngả

Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã

Bây giờ tan tác về đâu?

b. Bây giờ Mận mới hỏi Đào 

Vườn hồng có lối ai vào hay chưa ?

c. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ?

d. Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu ?

e. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà ?

f. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Câu hỏi tu từ

Giải chi tiết:

a. Mẹ con đàn lợn âm dương

Chia lìa đôi ngả

Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã

Bây giờ tan tác về đâu?

b. Bây giờ Mận mới hỏi Đào 

Vườn hồng có lối ai vào hay chưa ?

c. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối 

Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan ?

d. Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu ?

e. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà ?

f. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó

Có chở trăng về kịp tối nay?

Ý kiến của bạn