Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định câu mắc lỗi trong các phương án sau Đây là vị

Xác định câu mắc lỗi trong các phương án sau Đây là vị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định câu mắc lỗi trong các phương án sau:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Chữa lỗi dùng từ

Giải chi tiết:

Một số lỗi dùng từ thường gặp:

- Lỗi lặp từ

- Lẫn lộn giữa các từ gần âm.

- Dùng từ không đúng nghĩa.

Để làm được bài tập này chúng ta cần phân biệt nghĩa từ “yếu điểm” và “điểm yếu”

- Yếu điểm: điểm quan trọng.

- Điểm yếu: điểm hạn chế.

Từ việc hiểu nghĩa của hai từ này, ta có thể xác định được câu dùng từ sai là câu C:  Mặc dù còn một số yếu điểm, nhưng so với kì I lớp 6B đã có nhiều tiến bộ.

Sửa lại: Mặc dù còn một số điểm yếu, nhưng so với kì I lớp 6B đã có nhiều tiến bộ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn