Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xác định lời dẫn trực tiếp trong văn bản và trình bày n

Xác định lời dẫn trực tiếp trong văn bản và trình bày n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định lời dẫn trực tiếp trong văn bản và trình bày ngắn gọn dấu hiệu để xác định lời dẫn trực tiếp đó.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ Lời dẫn trực tiếp, gián tiếp

Giải chi tiết:

- Lời dẫn trực tiếp:

+ Con yêu, con có thể cho mẹ một quả táo được không?

+ Quả táo này dành cho mẹ nhé, nó ngọt hơn đấy ạ!

- Dấu hiệu: đặt sau dấu hai chấm và đặt trong ngoặc kép.

Ý kiến của bạn