Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét các đặc điểm sau: <p class="No al0">(1) Cá thể sống độc lập đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu.

Xét các đặc điểm sau: <p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các đặc điểm sau:

(1) Cá thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn có thể tạo ra con cháu. Vì vậy, có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

(2) Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định, ít biến động, nhờ vậy quần thể phát triển nhanh

(3) Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ về các đặc điểm di truyền

(4) Tạo ra số lượng con cháu giống nhau trong một thời gian ngắn

(5) Cho phép tăng hiệu suất sinh sản vì không phải tiêu tốn năng lượng cho việc tạo giao tử và thụ tinh

(6) Tạo ra thế hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền nên có lợi thế khi điều kiện sống thay đổi

Sinh sản vô tính có những đặc điểm nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sinh sản vô tính có những đặc điểm : (1), (2), (3), (4) và (5)

(6) sai, vì kiểu gen giống nhau nên khi môi trường thay đổi có thể gây chết hàng loạt

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn