Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xu hướng thay đổi lãnh thổ công nghiệp của Hoa Kì trong

Xu hướng thay đổi lãnh thổ công nghiệp của Hoa Kì trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xu hướng thay đổi lãnh thổ công nghiệp của Hoa Kì trong những năm gần đây là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 6, trang 43, SGK 11

Giải chi tiết:

Xu hướng thay đổi lãnh thổ công nghiệp của Hoa Kì trong những năm gần đây là: Mở rộng sản xuất xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương

Chọn B

Ý kiến của bạn