Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào dưới đây không phải kết quả của cuộc đấu tranh ch

Ý nào dưới đây không phải kết quả của cuộc đấu tranh ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào dưới đây không phải kết quả của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 9, trang 28.

Giải chi tiết:

- Nội dung các đáp án A, B, C là kết quả của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

- Nội dung đáp án D không phải là kết quả của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Chọn: D

Ý kiến của bạn