Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào phản ánh không đúng cơ sở ra đời của các vương qu

Ý nào phản ánh không đúng cơ sở ra đời của các vương qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào phản ánh không đúng cơ sở ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 45 – 46.

Giải chi tiết:

- Nội dung các đáp án B, C, D là cơ sở ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

- Nội dung đáp án A không phải là cơ sở ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

Chọn: A

Ý kiến của bạn