Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

2.25 - 24:2^3                                                          

2.25 - 24:2^3                                                          

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,2.25 - 24:{2^3})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},2.25 - 24:{2^3} = 50 - 3 = 47end{array})

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn