Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể) la) - 38 + 52 + ( - 70) + ( - 162) + 148b)80 - [130 - (12

Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể) la) - 38 + 52 + ( - 70) + ( - 162) + 148b)80 - [130 - (12

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)

(begin{array}{l}a),,, - 38 + 52 + ( - 70) + ( - 162) + 148b),,80 - {rm{[130}} - {(12 - 4)^2}{rm{]}}c),,(161 - 413) - (187 - 639) + ( - 200)end{array})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}a),,, - 38 + 52 + ( - 70) + ( - 162) + 148,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = ,,{rm{[(}} - 38{rm{)}},,{rm{ + }},,( - 162){rm{]}},,{rm{ + }},{rm{(52}},{rm{ + }},{rm{148)}},{rm{ + }},( - 70),,,,,,,,, = ,,( - 200),, + ,,200, + ,( - 70),,,,,,,,,,,, = ,,,,0 + ,,( - 70),,,,,,,,,,,,,,,, = ,,,,, - 70,,,,,,end{array})                                                         (begin{array}{l},b),,80 - {rm{[130}} - {(12 - 4)^2}{rm{]}}, = ,,80 - {rm{[130}} - {8^2}{rm{]}}, = ,,80 - {rm{[130}} - 64{rm{]}}, = ,,,80 - 66, = ,,14end{array})

(begin{array}{l}c),,(161 - 413) - (187 - 639) + ( - 200),,,, = 161 - 413 - 187 + 639 + ( - 200),,,, = (161 + 639) - (413 + 187) + ( - 200),,,, = ,,800 - 600 + ( - 200),,,, = ,,,200 + ( - 200),,,, = ,,,,,,,,,,,,0end{array})

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn