Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

- 45 cdot 1113 + 45 cdot - 213 - 15

- 45 cdot 1113 + 45 cdot - 213 - 15

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,,,frac{{ - 4}}{5} cdot frac{{11}}{{13}} + frac{4}{5} cdot frac{{ - 2}}{{13}} - frac{1}{5})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l},,frac{{ - 4}}{5} cdot frac{{11}}{{13}} + frac{4}{5} cdot frac{{ - 2}}{{13}} - frac{1}{5} = ,,frac{4}{5} cdot frac{{ - 11}}{{13}} + frac{4}{5} cdot frac{{ - 2}}{{13}} - frac{1}{5} = ,,frac{4}{5} cdot left( {frac{{ - 11}}{{13}} + frac{{ - 2}}{{13}}} right) - frac{1}{5} = ,,frac{4}{5} cdot frac{{ - 13}}{{13}} - frac{1}{5} = ,,frac{{ - 4}}{5} - frac{1}{5} = ,,frac{{ - 5}}{5} = ( - 1)end{array})

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 6 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn